Open Water Scuba Diver

kurs nurkowania dla niepełnosprawnych HSA

HSA (Handicapped Scuba Association) to powstałe w USA w 1981 roku Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. Obecnie jest to największa na świecie organizacja nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne. Opracowane przez HSA programy szkoleniowe nurkowania rekreacyjnego są uznawane na całym świecie. Również w Polsce instruktorzy nurkowania szkolą osoby z niepełnosprawnością zgodnie z programami HSA. Dlatego też certyfikaty nurkowe uzyskiwane na tych kursach są respektowane w bazach nurkowych.

Szkolenie podstawowe w systemie HSA jest bardzo zbliżone do analogicznych w innych organizacjach nurkowych jak np. PADI. Przyznając stopień podstawowy HSA, instruktor określa tzw. poziom (A, B lub C), który mówi o stopniu samodzielności nurka oraz zdolności do przyjścia partnerowi z pomocą. Jest to bardzo istotna wskazówka dla osób planujących i nadzorujących nurkowanie. W zależności od nadanego poziomu osoba może schodzić pod wodę w grupie z jedną lub z dwoma osobami sprawnymi, które także muszą posiadać ściśle określone uprawnienia nurkowe. Nurek na poziomie A z sukcesem zademonstrował umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów oraz umie pomóc innemu nurkowi w potrzebie. Osoba na poziomie A nurkuje z jedną osobą do pomocy. Nurek na poziomie B umie radzić sobie z problemami ale nie jest w stanie udzielić pomocy innemu nurkowi. Nurek na poziomie B potrzebuje dwóch partnerów nurkowych. Nurek na poziomie C nie jest w stanie obsługiwać własnego sprzętu ani samodzielnie płynąć. Taka osoba musi nurkować z dwoma partnerami nurkowymi. Dzięki tak zaprojektowanemu systemowi szkoleń i wymogów programy HSA są bezpieczne. HSA przewidziało również szkolenia dla sprawnych nurków pragnących nurkować z osobami niepełnosprawnym (Dive Buddy).

W programach nurkowych HSA mogą brać udział osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Osoby z urazami rdzenia kręgowego z porażeniem mózgowym, niewidome, niesłyszące, po amputacjach i z innymi dysfunkcjami fizycznymi. Niepełnosprawność nie umniejsza przyjemności jaką czerpie osoba uprawiająca ten sport. Rozpoczęcie przygody z nurkowaniem niejednokrotnie zmienia życie osoby niepełnosprawnej, pomaga uwierzyć we własne siły i zapomnieć o własnych ograniczeniach. Nurkowanie staje się pasją na całe życie. Podstawowym wymogiem stawianym przed osobą pragnącą nurkować jest brak lęku przed wodą. Umiejętność pływania jest bardzo dużym atutem. Innym istotnym elementem jest ogólna sprawność i samodzielność życiowa. Od strony medycznej przeciwwskazania do nurkowania są podobne jak w przypadku osób sprawnych. Choroby serca i układu oddechowego oraz zaburzenia psychiczne niestety dyskwalifikuję kandydata na nurka. Osoba chcąca nurkować powinna przeprowadzić badania diagnostyczne zlecone przez lekarza sportowego lub nurkowego oraz pozytywną opinię o braku przeciwwskazań.

Program kursu nurkowego HSA obejmuje zajęcia praktyczne na basenie. Obejmują one co najmniej 7 zajęć praktycznych zawierających zarówno ćwiczenia z pływania bez jak i w sprzęcie nurkowym.

Po zaliczeniu zajęć basenowych kursanci są gotowi do nurkowań na wodach otwartych. Szkolenie przewiduje przynajmniej 5 nurkowań, na których kursanci demonstrują nabytą dotychczas wiedzę. Ta część szkolenia może być przeprowadzona w akwenach w Polsce, ale także na turnusie wyjazdowym np. w Chorwacji lub Egiptu.

hsa open water scuba diver kurs nurkowania dla niepełnosprawnych

CENA: 2400zł

Cena obejmuje

– Sesje teoretyczne
– Sesje basenowe
– Materiały edukacyjne
– Opłaty za wstęp na basen
– Nurkowania na wodach otwartych
– Sprzęt nurkowy na czas trwania kursu
– Opłatę certyfikacyjną

Cena nie obejmuje

– Kosztów wyjazdu na wody otwarte
– Kosztów dojazdów na basen

Zapisz się

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

0,0
Rated 0 out of 5
0 / 5 (0 ocen)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Nie ma jeszcze ocen. Bądź pierwszy i napisz swoją.

Przewiń do góry