Sklep Nurkowy

Przewodnik Klienta

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego sklep.aquanaut.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: sklep.aquanaut.pl/regulamin/
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca, tj. Aquanaut Diving Patrycja Mielimąka z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4A/17 o numerze REGON 380235964 oraz NIP 639-198-33-39; e-mail: sklep@aquanaut.pl; telefon: 608413728
 5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający, tj. przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy w celu zaproszenia Użytkowników do składania Zamówień;

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Użytkownik może przeglądać strony Sklepu Internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie.

Dane w celu realizacji zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych umożliwiających realizację Zamówienia. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedający zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
 3. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto.
 4. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.
 5. Sprzedający nie zbiera informacji potrzebnych do realizacji płatności, którą to w jego imieniu obsługuje serwis Przelewy24.pl

Dane zbierane automatycznie – ciasteczka

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies i system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.

  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie.

  2.6. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 3. 2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 4. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

            3.2. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania              wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego              konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystują do:
  a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
  b) realizacji Zamówienia,
  c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  d) dostosowania, analizy i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
  e) prowadzenia działań marketingowych.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej i innych działań marketingowych.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.
 7. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 9. “Zamówienia” to zakładka na stronie “Moje Konto” klienta w sklepie internetowym.
 10. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym sklep.aquanaut.pl historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla Klienta w utworzonym Koncie, zaś identyfikacja klienta nastąpi na podstawie adresu e-mail.
 11.  Aby wycofać  zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na  adres e-mail Sprzedawcy.

 

Z kim dzielimy się danymi

Sklep Internetowy jak i jego właściciel firma Aquanaut Diving Patrycja Mielimąka nie przekazuje zbieranych danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

Sieci społecznościowe

 1. W Sklepie Internetowym znajdują się odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych  Facebook, Twiter, Instagram, Google Plus.
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji wtyczki społecznościowej poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 

 

Przewiń do góry